Guo-Ou Zhuang

Guo-Ou Zhuang

Confucius Director and Associate Professor of Chinese

gzhuang@uca.edu

Suite 108 McCastlain Hall

(501) 852-5221